Jelinek 10yr Kosher Gold Slivovitz (750ml)

From Vizovice, Zlin Region, Czech Republic